Site-ul www.edusa.ro, denumit în continuare “edusa.ro”, este deținut și administrat de societatea EDUSA SRL, denumită în continuare “EDUSA”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 34358250, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1245/2015, cu capital social în valoare de 1.000 lei și cu sediul în strada Sportului nr. 29 A, sat Tamași, comuna Corbeanca, județul Ilfov, România, Cont bancar RO13 BRDE 410S V338 8941 4100 deschis la BRD – GSG Agentia Piața Romană, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

www.edusa.ro este un site care comercializează/ intermediază vânzarea de cursuri, evenimente etc, cu desfășurarea în mediul online sau offline.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Navigarea pe site-ul edusa.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

SC EDUSA S.R.L. își asumă dreptul de a schimba, modifica sau retrage aceste prevederi fără nici un fel de notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați cu regularitate secțiunea "Termeni și condiții de utilizare" pentru a vedea dacă au fost făcute schimbări. Prin folosirea www.edusa.ro după afișarea schimbărilor, certificați că sunteți de acord ca acestea să vi se aplice. Dacă nu sunteți de acord cu schimbările survenite trebuie să încetați a folosi www.edusa.ro.

Utilizarea Serviciilor și a site-ului și portalului client reprezintă acceptul dvs. Plata Serviciilor reprezintă opțiunea utilizatorilor www.edusa.ro.

În caz de divergență sau neînțelegeri între edusa.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Utilizării/Comenzii.

Accesând www.edusa.ro sunteți de acord cu condițiile de utilizare detaliate în continuare. Acestea sunt condițiile în care puteți folosi site-ul www.edusa.ro, cât și conținutul/serviciile online disponibile pe acestea. Condițiile se aplică folosinței de către dumneavoastră a site-ului www.edusa.ro cât și a întregului conținut al www.edusa.ro, indiferent de platforma de primire pe care o folosiți - PC, laptop, telefon mobil, PDA sau asimilate - și indiferent de modul de livrare către dumneavoastră - via web browser, serviciu WAP, browser, email, serviciu SMS sau altele.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare edusa.ro (sau nu sunteți autorizați pentru aceasta), vă rugăm să nu folosiți www.edusa.ro.

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor termeni și condiții de utilizare pentru înregistrările proprii.

Referirile în cadrul condițiilor de utilizare la "edusa.ro" (sau "noi", "noastre", "ale noastre") indică compania ce administrează edusa.ro. Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să ne contactați.

Definiții

 • Vânzător – societatea EDUSA S.R.L., având datele de identificare din preambul
 • Partener – partenerii comerciali ai EDUSA S.R.L. care comercializează și/ sau pun la dispoziție produse/ servicii prin intermediul www.edusa.ro.
 • Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul edusa.ro.
 • Client - persoană fizică/ persoană juridică ce efectuează o Comandă.
 • Servicii - orice serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător/Partener, Clientului.
 • Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Servicii/ produse și să facă plata acestora.
 • Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea informațiilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SC EDUSA SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Dacă vom constata că datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră.
SC EDUSA SRL își rezervă dreptul de a-și selecta clienții.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SC EDUSA SRL pentru accesarea și transmiterea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poșta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare și realizarea de rapoarte statistice pentru uzul SC EDUSA SRL.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. SC EDUSA SRL se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și SC EDUSA SRL. În categioria de terțe persoane nu se includ Partenerii edusa.ro ale căror produse/servicii sunt achiziționate de către Client prin intermediul edusa.ro.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

SC EDUSA SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră scrisă trimisă la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

SC EDUSA SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

 1. dreptul de a cere SC EDUSA SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 2. dreptul de a cere SC EDUSA SRL să rectifice, sa actualizeze, să blocheze sau să șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 3. dreptul de a cere SC EDUSA SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale;
 4. dreptul de a cere SC EDUSA SRL să înceteze expedierea de mesaje promoționale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.edusa.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.edusa.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.edusa.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Copyright

Întregul conținut al site-ului www.edusa.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SC EDUSA SRL și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC EDUSA SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Accesul la site

SC EDUSA SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal sau profesional, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC EDUSA SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

SC EDUSA SRL nu este răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare la inclusiv, dar nelimitat: bunăvoința, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SC EDUSA SRL a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 1. posibilitatea sau imposibilitatea accesării website-ul de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp;
 2. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 5. orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

SC EDUSA SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.
Prin accesarea site-ului www.edusa.ro sunteți de acord să exonerați de răspundere SC EDUSA SRL pentru orice acțiune judiciară și extrajudiciară inclusiv acoperirea cheltuielilor de judecată și accesorii ca urmare a încălcării Termenilor și condițiilor.

Permisivitatea utilizării

Întreg conținutul edusa.ro aparține www.edusa.ro sau licențiaților acestuia. edusa.ro sau licențiatii acestuia dețin toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând dreptul de copiere și drepturile ce decurg din calitatea de operator al bazei de date) asupra conținutului edusa.ro sau asupra oricărei selecții sau rearanjare a conținutului edusa.ro.

Pentru folosința non-comercială și personală puteți:

 • recupera și afișa conținutul www.edusa.ro pe orice dispozitiv compatibil;
 • imprima o singură copie pe suport hârtie de pe articole individuale (dar nu le puteți fotocopia);
 • stoca acest tip de articole în format electronic sau pe discuri/dischete sau dispozitive mobile (dar nu pe un server sau dispozitiv de stocare conectat la o rețea).

Restricții de utilizare

Nu puteți folosi www.edusa.ro în scopuri ilegale. Exceptând cele expuse mai sus nu puteți copia, reproduce, publica, transmite, modifica, adapta, crea opere derivate, stoca, arhiva, expune către public, sau exploata în orice mod comercial conținutul edusa.ro.
Fără a fi limitativ indicate, nu puteți efectua fără o permisiune scrisă prealabilă a www.edusa.ro (și nici nu puteți împuternici o terță persoană să facă la fel) nici una dintre următoarele:

 1. redistribui orice din conținutul edusa.ro, incluzând titluri (inclusiv prin folosirea lor ca parte din orice rezumat), sinteze de conținut, sinteză de știri, librărie, arhivă sau orice servicii asimilate ori similare;
 2. detașarea notificării privind drepturile de autor sau asupra mărcii înregistrate de pe nici una dintre copiile conținutului www.edusa.ro ce se află sub reglementarea acestor condiții de utilizare;
 3. crearea de baze de date în format electronic sau structurate manual prin descărcare/imprimare și stocare a întregului sau unei părți din conținutul www.edusa.ro;
 4. folosirea oricărei mașini, dispozitiv electronic bazat pe internet pentru citirea sau extragerea conținutului www.edusa.ro în mod automat sau în alte modalități mecanice.

Linkuri

Dacă doriți să creați un link către www.edusa.ro, vă rugăm să citiți și să respectați următoarele indicații, cât și toate legile aplicabile. Un site sau serviciu care creează un link la edusa.ro:

 1. poate afișa un logo www.edusa.ro, dar nu trebuie să-l folosească în alt mod fără permisiunea www.edusa.ro;
 2. nu poate îndepărta, distorsiona sau altera în alt mod mărimea și înfățișarea logo-ului;
 3. nu poate sub nici o formă sugera acordul edusa.ro față de produsele sau serviciile utilizatorului; nu trebuie să prezinte greșit relația sa cu edusa.ro sau să prezinte informații false despre www.edusa.ro;
 4. nu trebuie să fie un site sau să dețină servicii ce încalcă drepturi de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale oricărei persoane sau care sub orice mod încalcă sau nesocotește orice legislație sau regulament aplicabil;
 5. nu trebuie să fie un site sau serviciu cu un conținut ofensator sau contrar bunelor moravuri.

EDUSA.RO își rezervă dreptul expres de a solicita îndepărtarea oricărui link care încalcă acești termeni de utilizare și va lua orice măsură considerată a fi necesară în acest caz.

Garanții și limitări ale obligațiilor

Conținutul edusa.ro este destinat doar pentru o informare și o folosință cu cararcter general și nu este creat pentru a satisface anumite cerințe specifice.

Nu garantăm cât de adecvate, de complete sau de oportune sunt informațiile, știrile, articolele, și alte materiale de acest fel. Mai exact, conținutul edusa.ro nu constituie nici o formă de consiliere, recomandare, reprezentare, aprobare sau angajament din partea edusa.ro și nu intenționează a convinge (sau a determina abținerea) de a face anumite investiții sau de a lua anumite hotărâri. O consiliere independentă și specifică trebuie obținută înainte de luarea unei asemenea decizii.

Orice contract, tranzacție sau altă înțelegere între dumneavoastră și o terță persoană indicată pe (sau cu care ați luat legătura de pe) site-ul www.edusa.ro sunt făcute pe riscul și cu responsabilitatea proprie.

Orice informație pe care o primiți din partea edusa.ro, fie ea clasificată ca fiind sau nefiind "în timp real" poate să nu mai fie exactă până la momentul la care ajunge la dumneavoastră. De asemenea, nu garantăm că www.edusa.ro va fi disponibil în orice moment și nici că accesul va fi neîntrerupt, că nu vor fi întarzieri, erori, omisiuni sau pierderi de informații transmise.

EDUSA.RO nu este responsabilă de folosirea conținutului site-ului de către dumneavoastră, în afara scopului statuat prin prezentele condiții de utilizare.
Site-urile si serviciile tertelor persoane

EDUSA.RO conține linkuri către alte site-uri de pe internet sau către servicii online sau pe mobil furnizate de catre terțe părți independente ("Site-uri ale Terțelor Părți"), fie direct, fie prin pagini interpuse. edusa.ro nu este responsabil pentru disponibilitatea conținutului Site-urilor Terțelor Părți și nu este parte sau nu poate fi ținut răspunzător pentru tranzacții privind bunuri sau servicii disponibile pe aceste site-uri. Dacă veți achiziționa produse sau servicii de pe site-ul unei terțe părți, contractul dumneavoastră pentru produsele sau serviciile achiziționate va fi încheiat cu acea terță persoană și nu cu edusa.ro.

www.edusa.ro NU datorează prestarea serviciilor, iar orice reclamație ulterioară trebuie adresată direct acestor parteneri. Denumirea comerciantului/partenerului se regăsesc în cuprinsul oricărei oferte afișate pe site.

Sunteți direct responsabil să faceți propria evaluare independentă a serviciilor menționate pe site și din punct de vedere cantitativ/calitativ etc.

Partenerul este, de asemenea, singurul responsabil pentru serviciile pe care le oferă, atât pentru Dvs, cât și pentru orice incidente de orice natură, pagube, creanţe, datorii, cheltuieli pe care le-ați putea suporta/suferi, direct sau indirect, în totalitate sau în parte, și care au legătură cu achiziționarea unui curs, precum și pentru orice pretenții care decurg din utilizarea totală sau parțiala a unui curs.

Prin prezenta, în mod irevocabil renunţați la toate pretențiile ce decurg din utilizarea înscrierilor realizate prin intermediul edusa.ro și exonerați www.edusa.ro şi filialele sale/afiliații/partenerii/directorii/angajaţii /agenții de la plata oricărei datorii care decurge din sau în legătură cu orice act sau omisiune a unui Partener în legătură cu utilizarea serviciilor oferite.

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică și site-urilor terțelor persoane.

Drepturile de autor asupra oricăror programe puse la dispoziție pentru descărcare de către www.edusa.ro aparțin www.edusa.ro sau furnizorilor acestuia. Folosirea acestora este guvernată de clauzele contractului de licență ce le poate însoți sau poate fi inclus în acestea. www.edusa.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru probleme tehnice sau de orice altă natură ce pot aparea prin descărcarea programului terței persoane. Nu instalați și nu folosiți nici un program, decât dacă sunteți de acord cu condițiile din contractul de licență.
www.edusa.ro poate conține publicitate și sponsorizări. Advertiserii și sponsorii sunt responsabili pentru asigurarea materialului pus la dispoziție pentru a fi inclus pe edusa.ro și asigură că acesta este în concordanță cu legile naționale și internaționale. edusa.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru nici o eroare sau inadvertență în cadrul materialului publicitar sau al sponsorizării.

Descrierea produselor
www.edusa.ro este specializat în comercializarea serviciilor dedicate prezentate în site. SC EDUSA SRL se angajează să prezinte caracteristicile esențiale ale produselor astfel încât cumpărătorul să poate să identifice, compare produsele în cunoștință de cauză. Caracteristicele produselor se pot modifica automat de către SC EDUSA SRL fără alte notificări prealabile. Imaginile sunt orientative având în vedere unicitatea și specificul fiecărei companii, iar SC EDUSA SRL garantează respectarea caracteristicilor esențiale.

SC EDUSA SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment întreg conținutul acestui site fără nicio altă notificare prealabilă.

Limitarea obligațiilor

SC EDUSA SRL va dezvolta și opera www.edusa.ro cu o precizie și grija rezonabilă și deține proceduri rezonabile de securitate. Ceea ce nu putem garanta:

 1. cu excepția celor menționate în paragraful anterior, www.edusa.ro nu oferă nici o altă garanție privitoare la www.edusa.ro peste limitele conferite de către lege;
 2. prin prezenta www.edusa.ro neagă orice alte garanții, condiții sau obligație de orice altă natură (exceptând obligațiile de bună-credință) incluzând dar fără a limita, orice garanții de satisfacere a calității sau de potrivire pentru un anumit scop, orice exprimare a unor garanții statutare cât și orice garanții sau obligații privind acuratețea, punctualitatea, integralitatea, performanța, disponibilitatea, lipsa neglijenței;

Excepțiile obligațiilor noastre:

 • sunteți de acord asupra faptului că site-ul www.edusa.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru orice pierdere ce poate fi asociată cu afacerea dumneavoastră sau cu alegerile privind investițiile (incluzând pierderile din profituri sau pierderile de confidențialitate ori pierderi de date) sau care se pot naște din folosința edusa.ro peste limita acestor condiții de utilizare.
 • În plus, dar distinct de excepția mai sus menționată, sunteți de asemenea de acord asupra faptului că site-ul edusa.ro nu poate fi ținut responsabil pentru nici o daună indirectă, specială, consecventă incidentă, punitivă sau exemplificativă, de orice tip născută în legătură cu folosirea www.edusa.ro.

Prețuri

Prețurile afișate pe www.edusa.ro sunt exprimate în lei, inclusiv TVA. Facturarea se realizează la prețul din momentul preluării comenzii.

Factura nu cuprinde și tariful de livrare, livrarea fiind făcută exclusiv electronic. În situația în care clientul dorește expedierea fizică se va percepe un cost suplimentar de tipărire și expediere calculat în funcție de greutatea coletului precum și în funcție de distanța de livrare.

Toate ofertele speciale sunt valabile în limita stocului disponibil, aferent campaniei.

Garanții și returnarea produselor

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se reglementează excepția dreptului de retragere pentru contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor.

Pentru produsele/ serviciile cu derulare în mediul online, furnizarea de catre Vânzător/Partener către Cumpărător a codului unic de acces reprezintă acceptul expres al dvs și confirmarea că ați luat la cunoștință că dupa primirea acestui cod nu mai aveți dreptul de retragere.

Pentru produsele/ serviciile cu derulare în mediul offline, aveți dreptul de retragere cu maxim 5 zile înainte de data programată pentru desfășurarea serviciului. Condițiile exacte de retragere se regăsesc pe www.edusa.ro, pe pagina asociată fiecărui produs/ serviciu comercializat.

www.edusa.ro este doar un intermediar/distribuitor de cursuri și de aceea nu poate fi făcut responsabil pentru returnarea banilor pe cursurile/evenimentele achiziționate. www.edusa.ro va face, însă, toate eforturile pentru a determina organizatorii să returneze banii în caz de returnare/anulare.

Prin accesarea site-ului www.edusa.ro și efectuarea comenzii/ rezervării/ plății, cumpărătorul declară că a citit și înteles atât termenii și condițiile de utilizare www.edusa.ro, cât și termenii și condițiile de utilizare a Partenerilor care furnizează produsul/ serviciul achiziționat.

Prin accesarea site-ului www.edusa.ro sunteți de acord să exonerați de răspundere pe SC EDUSA SRL.

Abonarea și dezabonarea la newsletter

Abonarea și dezabonarea la newsletterul site-ului www.edusa.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă Legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare. www.edusa.ro deține toate drepturile asupra conținutului newsletterului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanță cu prevederile acestui document.

Abonații newsletter-ului www.edusa.ro pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, si în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului www.edusa.ro mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, SC EDUSA SRL nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.

SC EDUSA SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă EDUSA are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

Informațiile cuprinse în newsletter-ul www.edusa.ro au caracter informativ și nu reprezintă consultanță în sine. Nu se acceptă nicio responsabilitate pentru deciziile luate în urma folosirii conținutului prezentat în newsletter-ul www.edusa.ro. Pentru informații suplimentare și o opinie avizată ne puteți contacta la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Legile aplicabile și jurisdicția

Aceste condiții de utilizare vor fi guvernate și folosite în concordanță cu legile românești.

Până la limita posibilă a jurisdicției aplicabile, părțile sunt de acord irevocabil cu faptul ca instanțele românești au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu ce se poate naște din sau în legătură cu aceste condiții de utilizare, și pentru aceasta sunt de acord în mod irevocabil cu competența de judecată a instanțelor românești.

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

Continuarea acțiunii dumneavoastră presupune acordul cu acești Termeni și Condiții.

 

Back to top
Contactează-ne ACUM